autumn.jpgautumn1.jpg

Erazmus + Podsumowanie

 

24 listopada 2016 roku w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Nowej Soli odbyło się spotkanie podsumowujące realizację projektu w ramach programu ERASMUS + pn.”Nitki za granicą”, finansowanego w całości ze środków Unii Europejskiej. Wartość projektu 66tyś. euro.
W spotkaniu uczestniczyli Członek Zarządu Powiatu Nowosolskiego Andrzej Ogrodnik, Dyrektor ZSP nr 2 Renata Sawicka-Dytko, przedstawicielka Stowarzyszenia Semper Avanti Anna Paprocka-Pańko – koordynator projektu, nauczyciele, uczestnicy projektu oraz ich rodzice. W projekcie brało udział 29 uczniów kształcących się w zawodach technik usług fryzjerskich oraz technik inżynierii środowiska i melioracji. Celem głównym projektu był wyjazd na miesięczną praktykę zagraniczną. Praktyka realizowana była w Berlinie (kwiecień-maj 2016r.) W trakcie przygotowań do wyjazdu uczestnicy projektu odbyli szkolenia językowe oraz uczestniczyli w przygotowaniu pedagogiczno-kulturowym . Praktyka zawodowa realizowana była przez 4 tygodnie w zakładach prywatnych oraz instytucjach miejskich. W dni wolne od pracy uczestnicy brali udział w programie kulturowym przygotowanym przez organizację przyjmującą Gesellschaft für Europabildung.
Wszyscy
uczestnicy czemu otrzymali pozytywne oceny końcowe. Warto zwrócić uwagę na fakt, że aż 6 uczennic otrzymało oceny celujące oraz propozycje pracy. Po 4 tygodniach wszyscy wrócili do Polski z bagażem doświadczeń zawodowych oraz międzykulturowych. Dla większości uczniów był to pierwszy samodzielny wyjazd, z dala od rodziny. Wszyscy uczestnicy otrzymali stosowne certyfikaty Europass Mobilność potwierdzające odbycie praktyki oraz udział w zajęciach projektowych. Jak podkreśla szkolny koordynator projektu Adam Wąwoźny udział w tego rodzaju przedsięwzięciach to olbrzymia szansa dla młodych ludzi na rozwijanie kompetencji językowych, zawodowych, osobistych oraz kształtowanie postaw przedsiębiorczych przez co łatwiej będzie im zaistnieć na rynku pracy po zakończeniu nauki. Opiekunami podczas wyjazdu byli Anna Maćkowiak – nauczyciel języka niemieckiego, Iwona Frankowska – nauczyciel przedmiotów zawodowych oraz Adam Wąwoźny – doradca zawodowy.

 

Pragniemy podziękować Wszystkim za zaangażowanie, trud i wysiłek włożony w realizację projektu, szczególne słowa uznania kierujemy do uczestników, którzy godnie reprezentowali naszą placówkę.

Joomla templates by a4joomla