W dniu 8 lutego br. dziewczęta z klas pierwszych uczestniczyły w spotkaniu edukacyjno-profilaktycznym, poświęconym zagadnieniom związanym z rakiem piersi. Na podstawie prezentacji multimedialnej uczennice zostały zapoznane z objawami raka piersi i czynnikami ryzyka. Sporo czasu poświęcono na umiejętność samobadania piersi, do którego służył fantom. Ponadto w trakcie pogadanki uczestniczki zostały poinformowane o czynnikach rozwoju raka szyjki macicy. Na koniec spotkania dziewczęta otrzymały ulotki edukacyjne.

Spotkanie prowadziły: Magda Karpińska z PSSE w Nowej Soli i pedagog szk. W Jamroszczyk.

 
Europejski Kodeks Walki z Rakiem to temat przewodni spotkania edukacyjno-profilaktycznego dla uczniów klas pierwszych, podczas którego młodzież poznała 12 zasad zdrowego stylu życia, chroniącego przed zachorowaniem na nowotwór. Spotkanie prowadziła p. M. Karpińska z PSSE w Nowej Soli.
Organizator akcji profilaktycznej - pedagog szkolny.

 

ozio_gallery_lightgallery

Joomla templates by a4joomla