Bytom - 3.580,60

Nowe Miasteczko - 8.099,30

Nowa Sól - 56.285,28

----------------------------------

RAZEM: 67.965,18

 

 
Zapraszamy wszystkich mieszkańców Nowej Soli i okolic do udziału w wydarzeniach związanych z 26. Finałem WOŚP. Jak co roku wolontariusze będą kwestować na ulicach miasta. W Nowosolskim Domu Kultury czekają na Państwa liczne atrakcje:
 
10.00  Kino dla dzieci "Kucyki Pony"
12.00  Kino dla miłośników X Muzy "Lato w Prowansji"
 
14.30 - 16.00  "Orkiestry zawsze razem" Koncert MOD "Elektryk"
16.30 - 18.00  Blok koncertowy: Chór "Spożywczak", Zespół Instrumentalny
19.00  Nowosolskie Smyczki "Muzyka filmowa", Big Band Nowosolski
 
W każdym bloku odbędą się licytacje.
 
UWAGA!  Liczba miejsc ograniczona.
 

 

ZOBACZ WIĘCEJ!

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu informuje, że zgodnie z art. 44zzq ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2016 r., poz. 1943 ze zm.) i § 78 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego (Dz.U. z 2016 r., poz. 2223) - egzamin maturalny z każdego przedmiotu obowiązkowego i przedmiotu dodatkowego, zarówno w części ustnej, jak i w części pisemnej jest odpłatny dla: 1) absolwentów, którzy po raz trzeci i kolejny przystępują do egzaminu z tego samego przedmiotu obowiązkowego     lub tego samego przedmiotu dodatkowego, 2) absolwentów, którzy przystępują do egzaminu z tego samego przedmiotu dodatkowego, który w poprzednim roku     lub poprzednich latach zgłaszali w deklaracji, ale do niego nie przystąpili. Opłata za każdy egzamin, ustny lub pisemny, wynosi 50,00 zł. i należy ją wnieść w terminie od dnia 1 stycznia do dnia 7 lutego, roku kalendarzowego, w którym absolwent będący w wyżej opisanej sytuacji zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego.

Joomla templates by a4joomla