14 grudnia 2017 roku w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Nowej Soli odbyło się spotkanie doradców zawodowych z cyklu „Wybierz zawód-zaplanuj swoją przyszłość”. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Nowej Soli, Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości, Powiatowego Urzędu Pracy w Nowej Soli, Organizacji Pracodawców Ziemi Lubuskiej, Audit Doradztwo Personalne oraz doradcy zawodowi ze szkół nowosolskich oraz ze szkół z Konotopu, Kolska, Nowego Miasteczka, Siedliska. Głównym celem spotkania było przedstawienie nowej struktury szkolnictwa zawodowego obowiązującej od 1 września 2017 oraz dyskusja mająca na celu wypracowanie wspólnej strategii działania, której efektem ma być ułatwienie uczniom i ich rodzicom podejmowanie świadomej decyzji dotyczącej przyszłego zawodu i konstruktywnego planowania przyszłości młodego człowieka w dynamicznie zmieniającej się sytuacji na rynku pracy. Dotarcie do świadomości rodziców i zwrócenia ich uwagi na ich współudział w wyborach ścieżki kształcenia. W pierwszym wystąpieniu przedstawicielka Powiatowego Urzędu Pracy przedstawiła obecną sytuację na lokalnym rynku pracy, zwracając szczególną uwagę na możliwości zatrudnienia wśród osób posiadających wykształcenie zawodowe. W dalszej części spotkania przedstawione zostały zmiany w systemie oświatowym dotyczące funkcjonowania branżowych szkół I i II stopnia. Istotną rzeczą była również dyskusja na temat wprowadzenia doradztwa zawodowego do szkół podstawowych. Ważnym głosem w dyskusji było wystąpieniu przedstawicielki Poradni Psychologiczno Pedagogicznej, która przedstawiła strukturę funkcjonowania sieci doradców zawodowych na terenie powiatu nowosolskiego. Spotkanie było początkiem kolejnych działań podejmowanych w celu stworzenia optymalnych rozwiązań, będących wypadkową oczekiwań uczniów ich rodziców kontekście zmian w systemie edukacji oraz potrzeb rynku pracy, przez pryzmat bliższej i dalszej przyszłości.

 

https://www.flickr.com/photos/154102816@N05/albums/72157691163734495/with/24270665307/

 

Dnia 6-go grudnia młodzież z internatu przy ZSP2 zorganizowała Mikołajki dla dzieci ze świetlicy PCK "Perełki". Dzięki wielkiemu sercu darczyńcy z Zimnej Brzeźnicy dzieci otrzymały  piękne podarunki od Mikołaja oraz miały okazję uczestniczyć w  zabawach zorganizowanych przez wolontariuszy.

12 grudnia 2017 na terenie całej Polski odbyły się zawody I stopnia (etap szkolny) VI Olimpiady Przedsiębiorczości i Zarządzania organizowanej przez Wydział Zarządzania Politechniki Częstochowskiej. Celem głównym olimpiady jest zwiększenie zainteresowania problematyką gospodarczą i dostarczenie dodatkowej wiedzy ekonomicznej, służącej zrozumieniu zachodzących procesów gospodarczych. Ma ona również rozbudzić i wzmocnić wśród młodzieży postawy i zachowania przedsiębiorcze. Do pierwszego etapu w „NASZEJ” szkole przystąpiło pięć uczennic : Andżelika Jastrzębska i Joanna Wydra z klasy 3awz oraz Magdalena Chorąża, Patrycja Oleś oraz Joanna Jabłońska z klasy III cwz. W pierwszym etapie przygotowano dla uczestników 50 pytań. Ogłoszenie wyników nastąpi 12 stycznia 2018 roku. Życzymy powodzenia i trzymamy kciuki - opiekun Adam Wąwoźny

W najbliższy piątek, 15 grudnia o godz. 8:00 w sali gimnastycznej rozpocznie się spotkanie rekolekcyjne w ramach Rekolekcyjnego Dnia Adwentowego. Po zakończeniu zajęcia odbywać się będą według planu (lekcje będą skrócone).
 
ks. Piotr

1 grudnia to Światowy Dzień Walki z AIDS. Z tej okazji w dniu 6 grudnia 2017r. - 23 uczniów z klas pierwszych przystąpiło do konkursu na temat HIV/AIDS. Młodzież rozwiązywała test składający się z 24 pytań. Wszyscy uczestnicy to laureaci tego konkursu, gdyż wykazali się dużą wiedzą z powyższej tematyki, przy czym na wyróżnienie zasługują uczniowie z największa ilością punktów:

Joomla templates by a4joomla