Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu informuje, że zgodnie z art. 44zzq ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2016 r., poz. 1943 ze zm.) i § 78 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego (Dz.U. z 2016 r., poz. 2223) - egzamin maturalny z każdego przedmiotu obowiązkowego i przedmiotu dodatkowego, zarówno w części ustnej, jak i w części pisemnej jest odpłatny dla: 1) absolwentów, którzy po raz trzeci i kolejny przystępują do egzaminu z tego samego przedmiotu obowiązkowego     lub tego samego przedmiotu dodatkowego, 2) absolwentów, którzy przystępują do egzaminu z tego samego przedmiotu dodatkowego, który w poprzednim roku     lub poprzednich latach zgłaszali w deklaracji, ale do niego nie przystąpili. Opłata za każdy egzamin, ustny lub pisemny, wynosi 50,00 zł. i należy ją wnieść w terminie od dnia 1 stycznia do dnia 7 lutego, roku kalendarzowego, w którym absolwent będący w wyżej opisanej sytuacji zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego.

Lp

Data

Godzina

Kwalifikacja

Sala

1

10.01.2018

900

A.68

15

2

10.01.2018

900

A.23 R.23

Świetlica

3

10.01.2018

1300

R.24

Świetlica

4

11.01.2018

1000

A.23 A.18 R.23

Świetlica

5

11.01.2018

1200

A.19 R.24

Świetlica

6

11.01.2018

1400

Z.04

Świetlica

7

23.01.2018

1600

A.18

15

8

27.01.2018

900

A.19

Pracownia fryzjerska

9

27.01.2018

1500

A.19

Pracownia fryzjerska

10

30.01.2018

800

Z.04

Pracownia higieny

 

Drodzy Wolontariusze WOŚP 2018!
Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom, które zgłosiły się do udziału w 26. Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Zakończyliśmy nabór oraz rejestrację wolontariuszy. Wkrótce przekażemy więcej informacji, dlatego prosimy bądźcie czujni!
 
 
W ramach propagowania czytelnictwa wśród najmłodszych uczniowie klasy II wielozawodowej z Zespołu Szkól Ponadgimnazjalnych nr 2 w Nowej Soli zaprosili dzieci z Przedszkola nr 5 ze Starego Żabnie, by wspólnie świętować Dzień Mikołaja. Szkoła od lat propaguje czytelnictwo uczestnicząc w Narodowym Czytaniu, sprzyja też kampanii "Cała Polska Czyta Dzieciom". W zeszłym roku jako jedyna szkoła w Powiecie Nowosolskim realizowaliśmy Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa, w ramach tego projektu odbył się cykl spotkań z przedszkolakami. W tym roku postanowiliśmy kontynuować te działania pod hasłem "Nitki czytają 20 minut dziennie. Codziennie" 
Tegoroczne czytanie rozpoczęliśmy od baśni H. Ch. Andersena, która  została przedstawiona przedszkolakom w trzech odsłonach. Przyszli fryzjerzy wcielili się w role Królowej Śniegu, Gerdy, Kaja. 
To był niecodzienny Dzień Mikolaja, który zaskoczył nie tylko maluchów, ale również młodzież, która przygotowana przez Panią Renatę Sawicką - Dytko nieźle "wkręciła się" w role postaci z baśni. Nie zabrakło też prezentów dla przedszklaków, które wykonała wraz z młodzieżą  Pani Danuta Buczkowska, Pani Bogusława Kiziok i Pani Renata Czyżak.Maluchów najbardziej  jednak  zachwycił Święty Mikołąj, w tej roli nieoceniony Marcin Bator, który był wiarygodny i doskonale potrafił  bawić się z dziećmi. 
 
                                                                                                                                                                                    RSD
 

14 grudnia 2017 roku w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Nowej Soli odbyło się spotkanie doradców zawodowych z cyklu „Wybierz zawód-zaplanuj swoją przyszłość”. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Nowej Soli, Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości, Powiatowego Urzędu Pracy w Nowej Soli, Organizacji Pracodawców Ziemi Lubuskiej, Audit Doradztwo Personalne oraz doradcy zawodowi ze szkół nowosolskich oraz ze szkół z Konotopu, Kolska, Nowego Miasteczka, Siedliska. Głównym celem spotkania było przedstawienie nowej struktury szkolnictwa zawodowego obowiązującej od 1 września 2017 oraz dyskusja mająca na celu wypracowanie wspólnej strategii działania, której efektem ma być ułatwienie uczniom i ich rodzicom podejmowanie świadomej decyzji dotyczącej przyszłego zawodu i konstruktywnego planowania przyszłości młodego człowieka w dynamicznie zmieniającej się sytuacji na rynku pracy. Dotarcie do świadomości rodziców i zwrócenia ich uwagi na ich współudział w wyborach ścieżki kształcenia. W pierwszym wystąpieniu przedstawicielka Powiatowego Urzędu Pracy przedstawiła obecną sytuację na lokalnym rynku pracy, zwracając szczególną uwagę na możliwości zatrudnienia wśród osób posiadających wykształcenie zawodowe. W dalszej części spotkania przedstawione zostały zmiany w systemie oświatowym dotyczące funkcjonowania branżowych szkół I i II stopnia. Istotną rzeczą była również dyskusja na temat wprowadzenia doradztwa zawodowego do szkół podstawowych. Ważnym głosem w dyskusji było wystąpieniu przedstawicielki Poradni Psychologiczno Pedagogicznej, która przedstawiła strukturę funkcjonowania sieci doradców zawodowych na terenie powiatu nowosolskiego. Spotkanie było początkiem kolejnych działań podejmowanych w celu stworzenia optymalnych rozwiązań, będących wypadkową oczekiwań uczniów ich rodziców kontekście zmian w systemie edukacji oraz potrzeb rynku pracy, przez pryzmat bliższej i dalszej przyszłości.

 
Joomla templates by a4joomla