- dotyczy absolwentów szkół zlikwidowanych oraz osób, które uzyskały lub uzyskają po zakończeniu zimowej sesji egzaminacyjnej świadectwa ukończenia LO na podstawie egzaminów eksternistycznych

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu informuje, że zgodnie z § 33 „nowego" rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie szczególowych warunków i sposobu przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego (Dz.U. z 2015 r., poz. 959) - obowiązują następujące terminy i miejsce składania deklaracji przystąpienia do egzaminu maturalnego przez:

 Absolwentów szkól zlikwidowanych lub przekształconych:

 „W przypadku likwidacji lub przekształcenia szkoły absolwent składa deklarację dyrektorowi komisji okręgowej właściwej ze względu na miejsce zamieszkania absolwenta, nie później niż do dnia 31 grudnia roku szkolnego, w którym zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego.
Do deklaracji absolwent dołącza świadectwo ukończenia szkoły, a w przypadku absolwenta, który posiada świadectwo dojrzałości uzyskane po zdaniu egzaminu dojrzałości przeprowadzanego dla absolwentów ponadpodstawowych szkół średnich (matura przed rokiem 2005) zamiast świadectwa ukończenia szkoły do deklaracji dolącza się świadectwo dojrzałości.”

 Osoby zdające egzaminy eksternistyczne z poziomu liceum ogólnokształcącego:

„Osoba, która uzyskała świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego na podstawie egzaminów eksternistycznych, składa deklarację dyrektorowi komisji okręgowej właściwej ze względu na miejsce zamieszkania, nie później niż do dnia 31 grudnia roku szkolnego, w którym zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego. Do deklaracji absolwent dołącza świadectwo ukończenia szkoły.”

„Osoba dopuszczona do egzaminów eksternistycznych, która zamierza w danym roku szkolnym przystąpić do wszystkich egzaminów wymaganych do uzyskania świadectwa ukończenia liceum ogólnokształcącego oraz do egzaminu maturalnego, składa deklarację dyrektorowi komisji okręgowej właściwej ze względu na miejsce zamieszkania, nie później niż do dnia 31 grudnia roku szkolnego, w którym zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego. Świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego osoba ta przedkłada dyrektorowi szkoły, w której będzie zdawać egzamin maturalny, niezwłocznie po otrzymaniu tego świadectwa.”

W dniu 28 września odbył się w naszej szkole powiatowy konkurs historyczny. W drużynowych zmaganiach najlepsza okazała się młodzież z ZSP 4 w Nowej Soli. Drugie miejsce przypadło drużynie z CKZiU Elektryk, miejsce na podium uzupełnił zespół z LO. Gospodarz turnieju - ekipa NITEK była "bardzo gościnna" i minimalnie przegrała walkę o podium. Naszą szkołę reprezentowali uczniowie klasy I Abs: Patrycja Karczewska, Patrycja Nowak i Patryk Walczak.

Konkurs wpisał się w setną rocznicę Odzyskania Niepodległości, a tematem zmagań były zagadnienia z zakresu II wojny światowej i bohaterskiej walki naszych rodaków we wrześniu 1939 roku. Uczniowie klas pierwszych rywalizowali: odpowiadając na pytania, układali historyczne puzzle i sprawdzali swoją wiedzę w quizie kahoot. Konkurs swoim występem uświetniła Zuzanna Pietrzak wykonując Rotę.

Uczestnicy oddali hołd poległym w obronie Ojczyzny minutą ciszy. Dziękujemy Wszystkim, którzy wzięli udział w tej lekcji historii.

Gdyby ktoś chciał sam spróbować sił w naszym konkursowym teście językowym, to

adres; http://zsp2-nitki.pl/moodle

user: Test

pass: Test2018!

Platforma moodle powstała z inspiracji pana M.Batora. Niestety w tamtych czasach nasz serwer nie spełniał wymogów umożliwiających instalację.

Testy tworzyłem po części na potrzeby konkursu, a po części żeby pokazać nauczycielom, co można. Można więcej niż pokazałem!

Nie spodziewam się zainteresowania, ale na tej platformie test i lekcje tworzyć może każdy i nie jest to trudne.

admin

  

  

W dniu 27 września 2018 r. odbył się w naszej szkole konkurs językowy pt. „Jeden z dziesięciu” w ramach obchodów Europejskiego Dnia Języków. Dokładnie dziesięciu uczniów z klas 3 Awz, 2 Bbs oraz 2 Cbs przystąpiło do pięciu konkurencji. W pierwszej kolejności zawodnicy mieli za zadanie napisać w j. angielskim lub niemieckim, jakimi językami ojczystymi posługują się mieszkańcy europejskich państw (jedynie na podstawie flag tych państw). Drugim zadaniem było rozwiązanie dwóch testów na platformie Moodle – Jaki to kraj? (na podstawie obejrzanych obrazków – symboli państw) oraz Jaki to język? (na podstawie odsłuchanych wypowiedzi). Kolejną konkurencją było przyporządkowanie nazw państw europejskich w języku angielskim na mapie Europy. Konkurs zakończyły dwa quizy, do rozwiązania których uczniowie wykorzystali aplikację mobilną Kahoot! Po jakże ciekawych i trudnych zmaganiach wyłoniliśmy wreszcie „jednego z dziesięciu”, został nim KONRAD GALL z klasy 2 Bbs. Drugie miejsce zajęła KAMILA STERNIK z klasy 3 Awz, zaszczytne trzecie miejsce zajęła NATALIA HRYWICKA z klasy 3 Awz. Gratulujemy zwycięzcom oraz wszystkim uczestnikom konkursu! Laureaci otrzymali dyplomy oraz zestawy do nauki języków obcych, pozostali uczestnicy słodkie podziękowanie za udział.

 

Nauczyciele języków obcych

Wyjazd do Kina w Zielonej Górze. Dojazd pociągiem, koszt filmu 15 złotych od osoby. Wszelkie informacje w bibliotece szkolnej. Najpóźniej do poniedziałku czyli do 01 października. We wtorek, 02 października, jest tylko 15 miejsc, 03 październik 30 miejsc
Joomla templates by a4joomla