Loading...

J. Niemiecki

Na egzaminie poprawkowym obowiązuje Was materiał z poniższej książki:

https://en.calameo.com/klett/read/0006171662151eef580c6

 

Informatyka

Procesory Tekstu

 

 • List Motywacyjny - Formatowanie Dokumentu
 • Numeracja i Spisy
 • Math Editor
 • Tabela
 • Wcięcia, Kolumny
 • Word Art
 • Osadzanie, Zakotwiczenie, Orientacja

 

Arkusz Kalkulacyjny

 • Formuły, adresowanie względne / bezwzględne
 • Funkcja Jeżeli / Licz Jeżeli
 • Operacje Tekstowe
 • Filtrowanie

    
Baza Danych
Prezentacja
Prezentacja Multimedialna - Movie Maker

Grafika Wektorowa

 • Lokomotywa - Grafika Wektorowa
 • Flaga Unii - Grafika Wektorowa

Grafika Rastrowa

 • Gimp - Grafika Rastrowa - Retusz
 • Gimp-Join - Grafika Rastrowa
 • Gimp - Krzywe - Warstwy - Kanal Alpha
 • Gimp - Warstwy, Przenikanie, Napisy, Wycinanie KoloruStatyczna Strona Internetowa

JF
   

 

    KLASY BRANŻOWE I STOPNIA LICEUM DLA DOROSŁYCH SZKOŁY POLICEALNE
Dzień Godz. Przedmiot Przedmiot Przedmiot
24.08.2021 r. 09:00 Turnus - tech. wyr. tapicerskich    
10:00
11:00
12:00
13:00
25.08.2021 r. 09:00 Matematyka E.N. Pozostałe przedmioty Pozostałe przedmioty
10:00 Informatyka J.F.
11:00 Biologia D.L.
12:00 Materiały fryzjerskie I.F. / Podst. przedsięb. T.S.
13:00 Higiena I.F.
26.08.2021 r. 09:00 WF D.G. / A.K.    
10:00 Informatyka J.F.
11:00 Język niemiecki J.F. / język angielski A.W.
12:00 Geografia M.B.
13:00  
27.08.2020 r. 09:00 (termin dodatkowy)* (termin dodatkowy)* (termin dodatkowy)*
 

W przypadku uczniów, słuchaczy, którzy mają więcej przedmiotów do zaliczenia ustalają indywidualnie z nauczycielami 25.08.2021r Szkoła Policealna (1 ZA i 2 ZK) 25.08.2021r Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

* W sytuacjach losowych, po wcześniejszym ustaleniu z nauczycielem egzaminującym.

 

 

Sekcja została przeniesiona na http://nitki.org.pl/index.php/news2/zawodowcy

Joomla templates by a4joomla